Door er aan te trekken

Gras groeit niet

ECO-Typing in het Onderwijs

Ieder mens is bijzonder, ieder mens is uniek

ECO-Typing Studententraject

Kies je eigen route, Zelfkennis, Zelfvertrouwen, Zelfsturing

De Student centraal

Bij onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten dringt steeds meer het besef door dat aansluiten bij de doelen en behoeftes van de student het meeste leerrendement oplevert. ECO-Typing helpt studenten bij de fysieke en mentale zelfbewustwording en het ontwikkelen van hun persoonlijkheid, wat zorgt voor zelfsturende personen die inzetten op hun eigen kracht. ECO-Typing stelt de student centraal. De ECO-Typing coach stemt zijn aanpak af op de doelen van de student.

Trajectbegeleiding

ECO-Typing biedt trajectbegeleiding aan voor studenten. Studenten zullen door een ECO-Typing coach worden gecoacht op Zelfkennis en optimaliseren van gedrag, gedachten en gevoel. Zelfvertrouwen, Zelfsturing en stappen zetten staan hierbij centraal.

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf.

Oordeelvrij coachen

“Wie ben je, wat kun je, wat is je droom en hoe ga je dit bereiken?” De ECO-Typing coach zorgt voor de bewustwording door oordeelvrij te coachen en het initiatief bij de student neer te leggen. De ECO-Typing coach zal begeleiding geven in doelen stellen, doelen behalen, Zelfreflectie,  Zelfvertrouwen en de stap naar Zelfsturing.

De effecten van ECO-Typing in het onderwijs

 • Minder ziekteverzuim
 • Talent wordt ingezet
 • Student is gemotiveerder
 • Student is weerbaarder (tegen pesten)
 • Doelen stellen en nastreven
 • Begrijpen van jezelf en eigen handelen
 • Begrijpen van de ander
 • Effectief en doeltreffend reflecteren
 • Optimale samenwerking binnen de klas
 • Kies je eigen route, volg je passie

Voor wie is het?

Het ECO-Typing studententraject is geschikt voor studenten uit het secundair en tertiair onderwijs. Integreren van ECO-Typing in het lesprogramma van uw onderwijs- of opleidingsinstelling betekent maatwerk. Graag bespreken we samen het beoogde resultaat en de aanpak. Voor meer informatie, afspraak of een prijsopgave, mail je naar info@eco-typing.nl

Teamcoaching docenten of schoolteams

Voor een sterk team waarin mensen tot hun recht komen.

Persoonlijkheidsanalyse

Succesvolle mensen kennen hun eigen sterkten en mogelijkheden. Zij passen hun gedrag aan de situatie aan, kennen hun toegevoegde waarde in een team, zoeken ondersteuning waar nodig en zijn in staat moeilijke situaties of conflicten het hoofd te bieden. ECO-Typing geeft teamcoaching waarbij we gebruik maken van de ECO-Typing persoonlijkheidsanalyse.

Er is altijd een mogelijkheid het verschil te maken.

De effecten van ECO-Typing in het onderwijs

 • Minder ziekteverzuim
 • Talent wordt ingezet
 • Positievere werkomgeving
 • Medewerkers zijn gemotiveerder
 • Persoonlijke doelen nastreven
 • Goede sturing in doelen van de leerling/student
 • Begrijp jezelf en eigen handelen
 • Begrijpen van de ander, prikkel de ander
 • Effectief en doeltreffend reflecteren
 • Optimale samenwerking binnen de klas
 • Verhogen van een goede samenwerking met collega’s

Teamcoaching

Door samen met je team de ECO-Typing teamcoaching te doorlopen zet je in op een betere samenwerking met je team op een plek waar mensen elkaar kennen en zich gekend voelen. De insteek van de training is positief. We geven elkaar positieve feedback zodat een ieder verder kan met het leveren van een positieve bijdrage aan het team en zich gewaardeerd voelt.

De ECO-Typing teamcoaching is geschikt voor docenten en schoolteams uit zowel het primair als secundair en tertiair onderwijs. Voor meer informatie over de ECO-Typing teamcoaching of een prijsopgave, mail je naar info@eco-typing.nl

Workshop voor ouders en opvoeders

ECO-Typing verzorgt ouderavonden en geeft lezingen aan opvoeders die gaan over de volgende vragen:

 • Hoe kan ik de kwaliteiten van mijn kind leren kennen?
 • Hoe kan ik mijn kind gericht prijzen?
 • Hoe help ik mijn kind een goed zelfbeeld te ontwikkelen?

De workshop duurt 1,5 – 2 uur waarbij de deelnemers actief aan de slag gaan: de eigen persoonlijkheid wordt bekeken en dat van hun kind(eren).

Voor meer informatie over de workshops of een prijsopgave, mail je naar  info@eco-typing.nl