Samen sterk

Samen sterk

11:56 15 maart in Blog

Arie van Wolferen / trainer-coach – trajectbegeleider politie Rotterdam

De zondag is voor mij echt zo’n dag dat niets moet alles mag. De dag is dus nooit van tevoren ingevuld. Naast sportprogramma’s had ik gezien dat het televisie debat 2017 werd gehouden en uitgezonden. Een debat waar lijsttrekkers van diverse partijen met elkaar gaan debatteren over verschillende onderwerpen. Vijf lijsttrekkers van de partijen, Groen Links, CDA, SP en PVDA waren aanwezig. De grote 2(PVV en VVD) niet. Onderwerpen als defensie, zorg, Islamisering en Onderwijs passeerden de revue. Aanspreekbare onderwerpen wat leeft bij mij en bij andere mensen. Het sprak mij in ieder geval erg aan. Het viel op dat iedere lijsttrekker een voorkeur onderwerp had. Waar de een meer nagedacht had over onderwijs was de ander verder in de zorg.

De lijsttrekkers hadden in mijn ogen ook iets gemeenschappelijks. Alle onderwerpen die ter sprake kwamen kon je koppelen aan normen en waarden. Hoe gaan we met elkaar om. Wat gunnen we elkaar en hoe spreken we elkaar aan. Terug naar de basis. De basis van samenwerken. De basis van respect. De basis van tolerantie maar ook de basis van tot zover en niet verder. In dat licht was het een goed debat. Iedere lijsttrekker zette zijn beste beentje voor om te “scoren ”op het vlak van normen en waarden.verkiezingen

Die gemeenschappelijkheid is de basis van (ver)binding. De noodzakelijke volgende stap. Ik heb bewust gekozen voor verbinden en binden. Twee woorden met afzonderlijke betekenis. Er zal eerst iets moeten zijn wat de lijsttrekkers aan elkaar verbindt om vervolgens aan elkaar te binden.

ECO-Typing is gespecialiseerd in het aangaan van (ver)bindingen. Door de manier waarop we ver-binding schrijven, maken we duidelijk dat het hier om een dubbel begrip gaat. Het behelst zowel het begrip verbinding als binding. Er is eerst verbinding nodig om binding te krijgen.

Eerst nieuwsgierig zijn naar de ander om vervolgens je te binden aan elkaar. Verbinding zoeken is een must en staat in het teken van teamontwikkeling en teamvorming. Binding is wat jij geeft aan de ander. Bewust worden van je eigen kracht en je aandachtspunten. Accepteren van de sterke en zwakke punten van de ander. Samen sterker worden.

Stap op de weg van succes!

Voor meer informatie mail je naar info@eco-typing.nl of informeer via het contactformulier.